Skip to content

Aktualności

edycja_2_logotypy3
Skazani na Sukces

Skazani na Sukces

Formy wsparcia dowiedz się więcej

1. W ramach projektu uczestnicy/czki wezmą udział w dwóch modułach tematycznych do wyboru, pierwszy moduł jest ukierunkowany na rozwój kompetencji cyfrowych, grafikę komputerową i programowanie stron WWW, drugi moduł jest ukierunkowany na rozwój przedsiębiorczości:

1) KOMPETENCJE CYFROWE- Szkolenie rozwijające zainteresowania związane z tematyką: m in. Identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, komunikacja w środowiskach cyfr., tworzenie i edytowanie nowych treści, ochrona danych, identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych.

2) GRAFIKA KOMPUTEROWA – Szkolenie rozwijające zainteresowania związane z tematyką: m in. Wprowadzenie do programów Adobe, grafika bitmapowa a wektorowa, rozdzielczość (DPI/PPI), głębia bitowa, formaty jpg/png/tif/psd/psb,kolory/tryby CMYK/RGB/LAB/GRAY.

3) PROGRAMOWANIE STRON WWW- Szkolenie rozwijające zainteresowania związane z tematyką: m in. HTML,CSS, JavaScript, znaczniki na stronie, formatowanie tekstu, hiperłącza, linki, tabele, arkusze stylów, formularze.

4) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- Szkolenie rozwijające zainteresowania związane z tematyką: zdolność wykorzystywania szans i pomysłów oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób, analiza SWOT, analiza rynku, zakładanie biznesu i jego prowadzenie, inwestowanie.