Skip to content

Projekty aktualne

Projekty zakończone

Aktualności

Projekty zakończone Dotychczas zrealizowane projekty

Razem możemy więcej – budujemy więzi międzypokoleniowe

Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie – 2 edycja

Program Poradnictwa Zawodowego

Celem głównym projektu jest budowanie konsensusu społecznego na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego dla osób o specjalnych potrzebach na terenie woj. lubelskiego, poprzez m.in. rozwój współpracy podmiotów prowadzących edukację dla osób o specjalnych potrzebach, wzmocnienie potencjału podmiotów i doradców zawodowych prowadzących edukację dla osób o specjalnych potrzebach, wzrost dostępu do bezpłatnych usług doradztwa zawodowego, promowanie najlepszych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego dla osób o specjalnych potrzebach.

aktywne-pulawy-logo-los

Aktywne Puławy

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost integracji społeczno-zawodowej 78 osób (47 K, 31 M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszary objęte LPR w mieście Puławy i gminie Końskowola, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in.: diagnozę potrzeb i stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz kompleksowe usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, społecznym i zdrowotnym, w tym wsparcie psychologiczne i specjalistyczne, warsztaty kształcenia umiejętności społecznych i kluczowych, doradztwo zawodowe/pośrednictwo pracy, staże i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

logo-nknz-los

Nowe Kwalifikacje – Nowe Życie

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 107 osób (59K i 48M) po 30 r.ż. (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu woj. łódzkiego w okresie 01.10.2019 – 30.09.2022 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

ster-na-cel-logo-los

Ster na cel – Program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla
przedsiębiorców, którzy
ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych co najmniej 270 przedsiębiorców ponownie podejmujących działalność gospodarczą do końca 2022 r. poprzez dokonanie analizy przyczyn poniesionych wcześniej przez uczestników niepowodzeń biznesowych i wyciągnięcie z nich wniosków dla nowych przedsięwzięć oraz uzupełnienie stwierdzonych braków kompetencji i umiejętności potrzebnych przedsiębiorcom w aktualnej działalności.

powiat-pulawski-przyjazny-seniorom-logo-los

Powiat Puławski Przyjazny
Seniorom

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną 200 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (120 kobiet, 80 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, z terenu gm. wiejskich Puławy, Janowiec, Ułęż z woj. Lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia w ramach Klubu Seniora do 31.08.2023r.

tradycja-odczytana-na-nowo-logo-los

„TRADYCJA ODCZYTANA NA NOWO – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła i Sztuki – SZKOŁA DLA -PASJI I ŻYCIA”

Rezultatem realizacji projektu jest powołanie na terenie woj. lubelskiego Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła i Sztuki – Szkoła dla Pasji i Życia o różnorodnym programie zajęć oraz promocja woj. lubelskiego i jego różnorodności w Polsce i zagranicą, w szczególności jej dziedzictwa historycznego materialnego i niematerialnego jako kanwa do rozwoju w dziedzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości.

logo-bl-los

Biznes Lubelskie

Celem głównym projektu jest utworzenie 100 nowych i trwałych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego poprzez wsparcie szkoleniowe dla 90 osób (54K, 36M), udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla 76 osób (46K, 30M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego (w tym powiatu puławskiego), do 31.08.2023 r.