Skip to content

Aktualności

logo-baner-1

Rekrutacja dowiedz się więcej o rekrutacji

Rekrutacja będzie otwarta i będzie trwała od 01.10.2019 r. do 31.10.2022 r. i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zgłaszają swój udział poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu osobiście lub drogą pocztową.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych: