Skip to content

Projekty aktualne

Projekty zakończone

Aktualności

Projekty Aktualnie realizowane projekty

skazani_baner

Skazani na Sukces

Cel główny projektu to wyższe kompetencje i umiejętności kluczowe nabyte poza edukacją formalną wśród min. 152 uczniów z 168 uczniów (w tym min. 84 uczennice i 68 uczniów szkół podstawowych oraz liceów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej z obszaru województwa lubelskiego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku poprzez udział uczniów w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych.

tradycja-odczytana-na-nowo-logo-los

„TRADYCJA ODCZYTANA NA NOWO – Uniwersytet Ludowy Rzemiosła i Sztuki – SZKOŁA DLA – PASJI I ŻYCIA
– EDYCJA 2”

Rezultatem realizacji projektu jest powołanie na terenie woj. lubelskiego Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła i Sztuki – Szkoła dla Pasji i Życia o różnorodnym programie zajęć oraz promocja woj. lubelskiego i jego różnorodności w Polsce i zagranicą, w szczególności jej dziedzictwa historycznego materialnego i niematerialnego jako kanwa do rozwoju w dziedzinie: kultury, edukacji, przedsiębiorczości.

Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie – 2 edycja

Program Poradnictwa Zawodowego

Celem głównym projektu jest budowanie konsensusu społecznego na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego dla osób o specjalnych potrzebach na terenie woj. lubelskiego, poprzez m.in. rozwój współpracy podmiotów prowadzących edukację dla osób o specjalnych potrzebach, wzmocnienie potencjału podmiotów i doradców zawodowych prowadzących edukację dla osób o specjalnych potrzebach, wzrost dostępu do bezpłatnych usług doradztwa zawodowego, promowanie najlepszych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego dla osób o specjalnych potrzebach.

powiat-pulawski-przyjazny-seniorom-logo-los

Powiat Puławski Przyjazny
Seniorom

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną 200 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (120 kobiet, 80 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, z terenu gm. wiejskich Puławy, Janowiec, Ułęż z woj. Lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia w ramach Klubu Seniora do 31.08.2023r.