Skip to content

Aktualności

pasek-z-logo-los
Powiat Puławski Przyjazny Seniorom

Powiat Puławski Przyjazny Seniorom

Dla kogo? dowiedz się do kogo skierowany jest projekt

Grupa docelową w projekcie jest 200 osób (120 kobiet + 80 mężczyzn) wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym głównie osoby starsze (powyżej 60 roku życia) osoby z niepełnosprawnościami (z tym zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących gminy wiejskie: Puławy, Janowiec, Ułęż.