Skip to content

Aktualności

logo-baner-1

O projekcie dowiedz się więcej o projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 112 osób (62 kobiet i 50 mężczyzn) po 30 roku życia, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu woj. łódzkiego w okresie 01.10.2019-28.02.2023 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.
Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem realizowanym przez wyszkolonych i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów. Zorganizowane zostaną szkolenia, dostosowane do potrzeb uczestników, kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zadania realizowane w ramach projektu mają przygotować uczestników do odbycia stażu z możliwością późniejszego zatrudnienia.
Okres realizacji: 01.10.2019-28.02.2023

Wartość projektu: 1 887 505,35 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 695 298,81 PLN