Skip to content

Nieodpłatna pomoc prawna 2017

Uprzejmie informujemy, że Lubelski Ośrodek Samopomocy w roku 2017 świadczy bezpłatną pomoc prawną w 4 Punktach Porad zlokalizowanych w powiatach: puławski (1 Punkt), opolski (1 Punkt), stalowowolski (2 Punkty).

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUŁAWACH

świadczy nieodpłatną pomoc prawną na mocy umowy nr KA.ZD.1.2016 zawartej pomiędzy Powiatem Puławskim a Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy.

  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonuje w okresie 01.01.2017-31.12.2017 w godz. 8:00-12:00, w tym:

  • poniedziałki: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1;

  • wtorki: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34;

  • środy: Puławy, ul. Dęblińska 4;

  • czwartki: Puławy, ul. Dęblińska 4;

  • piątki: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  – na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawne” zawartej pomiędzy Powiatem Puławskim a Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Puławskiego.

Kontakt:

Punkt Porad: 504 859 152

Lubelski Ośrodek Samopomocy:€“ Biuro przy ul. Grodzkiej 14: 81 525 28 43

e-mail: zarzad@los.lublin.pl

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OPOLU LUBELSKIM

świadczy nieodpłatną pomoc prawną na mocy umowy nr 208/2016 zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonuje w okresie 01.01.2017-31.12.2017 w Poniatowej w budynku przy ul. 11 Listopada 5, w tym:

  • poniedziałki godz. 8:00-12:00;

  • wtorki godz. 14:00-18:00;

  • środy godz. 8:00-12:00;

  • czwartki godz. 11:00-15:00;

  • piątki godz. 8:00-12:00.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  – na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawne” zawartej pomiędzy Powiatem Opolskim a Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Opolskiego.

Kontakt:

Punkt Porad w Poniatowej: 81 458 10 46

Lubelski Ośrodek Samopomocy: Biuro przy ul. Grodzkiej 14: 81 525 28 43

e-mail: zarzad@los.lublin.pl

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STALOWOWOLSKIM

świadczący nieodpłatną pomoc prawną na mocy umowy nr 185/2016 zawartej pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonują w okresie 01.01.2017-31.12.2017.

  • Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych nr 4 w Stalowej Woli oraz punktach filialnych w Pysznicy i Zaklikowie.

  • Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych nr 3 w Stalowej Woli oraz punktach filialnych w Bojanowie, Zaleszanach i Radomyślu nad Sanem.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  – na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawne” zawartej pomiędzy Powiatem Stalowowolskim a Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Stalowowolskiego.

Punkt jest prowadzony przez Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie.

Kontakt:

Lubelski Ośrodek Samopomocy:€“ Biuro przy ul. Grodzkiej 14: 81 525 28 43

e-mail: zarzad@los.lublin.pl

 

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej:

  • osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;

  • osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

  • osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);

  • osoby, które nie kończyły 26 lat;

  • osoby, które ukończyły 65 lat;

  • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;

  • kobiety w ciąży.

Więcej informacji o systemie darmowej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl