Skip to content

I Ty możesz zostać bizneswomen – z nami założysz własną firmę

Jeśli jesteś kobietą i mieszkasz w województwie lubelskim – możesz otworzyć własny biznes i otrzymać na ten cel aż 23 300 zł jednorazowej dotacji oraz dodatkowo do 1850 zł za każdy miesiąc przez całe 12 miesięcy, z których sfinansujesz comiesięczne koszty ZUS, najmu lokalu, mediów i inne

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 Uczestniczek Projektu oraz udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 75 firm założonych przez Uczestniczki Projektu. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu do 01-02-2017r. do 31-08-2018r.

Dokumenty zgłoszeniowe możesz przynieść osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem:

Lubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Grodzka 14

20-112 Lublin

Wszelkie informacje o rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerem 81 525 28 43 lub mailowo czasnadzialanie@los.lublin.pl

Jeśli masz problem z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych – skontaktuj się z nami a my chętnie wyjaśnimy wątpliwości.

Konsultacji w sprawie składanej dokumentacji rekrutacyjnej udzielamy w następujących terminach:

poniedziałki godz. 12:00-16:00

wtorki – piątki godz. 8:30-12.30

Składanie dokumentów rekrutacyjnych bez możliwości konsultacji: codziennie w godz. 8:00-16:00 w sekretariacie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

wschod-slonca-los