Skip to content

Spotkanie informacyjne dotyczące zadania publicznego „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów” w ramach „regrantingu”

gmina-adamow-herb-los

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY (LOS) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów” w ramach „regrantingu”

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działaność pożytku publicznego na terenie Gminy Adamów. Spotkanie dotyczące omówienia zasad konkursu grantowego i prawidłowego wypełnienia wniosków odbędzie się w dniu 16 maja 2013 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Woli Gułowskiej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 5 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków grantowych dostępne będą na stronach internetowych www.los.lublin.pl i www.adamow.eu oraz w biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy w Lublinie przy ulicy Narutowicza 54, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe pytania można kierować na adres e-mail: los@los.lublin.pl lub telefonicznie: 81 743 66 13.

Konkurs dofinansowany ze środków Gminy Adamów.

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.