Skip to content

Czy w Twojej organizacji przestrzegane są standardy formalno-prawne?

Sprawdź, czy w Twojej organizacji przestrzegane są standardy formalno-prawne.

W jednym miejscu są zebrane obowiązujące przepisy prawa, związane z prowadzeniem stowarzyszeń i fundacji. Przepisy podzielone są na 5 działów tematycznych: obowiązkowe dokumenty, cykliczne obowiązki, finanse, księgowość i podatki, ludzie.

Wybierz dział, podaj informacje o organizacji (forma prawna, status OPP itp.), zapoznaj się z listą standardów i sprawdź, które są spełnione. Na zakończenie otrzymasz podsumowanie odpowiedzi.

standardy-formalno-prawne-ngo-los