Skip to content

II Forum NGO w Chmielowie – 18 kwietnia 2015

18 kwietnia 2015 roku w Chmielowie odbyło się II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY DĘBOWA KŁODA pod hasłem „DIALOG – SIŁĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”. Po godzinie 14.00 rozpoczęło się spotkanie organizowane przez organizacje pozarządowe z gminy Dębowa Kłoda. Przebieg spotkania zgodnie z programem: – PREZENTACJA STOWARZYSZEŃ GMINY DĘBOWA KŁODA – WYSTĄPIENIA GOŚCI ZAPROSZONYCH: • PRZEDSTAWICIEL LUBELSKIEGO OŚRODKA SAMOPOMOCY W LUBLINIE • PRZEDSTAWICIEL FUNDACJI OIC – POLAND W LUBLINIE • PRZEDSTAWICIEL URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W LUBLINIE – WYSTAWA DOROBKU STOWARZYSZEŃ – WYSTAWA STARYCH FOTOGRAFII „CHMIELÓW – SENIOR” – DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NGO Poza Organizacjami Pozarządowymi nie zabrakło I sektora – samorządowego reprezentowanego m. in. przez Wójta pana Radosława Kozaka oraz Przewodniczącą Rady Gminy panią Krystynę Szpak. Gmina Dębowa Kłoda jest miejscem sprzyjającym dla aktywności społecznej, a Lubelski Ośrodek Samopomocy deklaruje wsparcie dla tejże aktywności. Miejmy nadzieję, że na III FORUM nie zabraknie również Reprezentantów II sektora – biznesu.