Skip to content

Spotkanie konsultacyjne dla NGO

W środę 16.12.2015 r., w sali SEZAM Włodawskiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie Konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu włodawskiego. Celem spotkania była: – promocja projektu „Trampolina- więcej, lepiej, profesjonalnie ”, – promocja programu FIO, – promocja Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (PPL LOS), – promocja idei federalizacji III sektora na Lubelszczyźnie. W trakcie spotkania zebrane zostały opinie na temat kondycji organizacji pozarządowych powiatu włodawskiego. Konsultacje zorganizowano w ramach projektu „Trampolina- więcej, lepiej, profesjonalnie.” wdrażanego przez PPL LOS we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu we Włodawie, które realizuje zadanie Urzędu Miasta pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Wsparcia inicjatywie udziela Starostwo Powiatowe we Włodawie. Link do strony z wpisem: http://um.wlodawa.eu/spotkanie-konsultacyjne-dla-ngo/