Skip to content

Wizyta studyjna do bydgoskiej Spółdzielni Socjalnej Kreatywni.

owes-logo-los

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zapraszają Przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatów: lubartowskiego, opolskiego, ryckiego, puławskiego, radzyńskiego, oraz łukowskiego na bezpłatną wizytę studyjną do Bydgoszczy, gdzie gościć Nas będzie Spółdzielnia Socjalna Kreatywni. Wizyta odbędzie się w dniach 20-21 lutego br. i będzie okazją do poznania wielu Podmiotów Ekonomii Społecznej funkcjonujących na tym terenie. Wizyta jest organizowana w ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie.

Celem wizyty jest zapoznanie Uczestników z dobrymi praktykami z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bydgoszczy na przykładzie odwiedzonych Podmiotów Ekonomii Społecznej i Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej:

  • Spółdzielnia Socjalna Kreatywni,
  • Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka,
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej,
  • Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski,
  • Centrum Integracji Społecznej,
  • Fundacja Wiatrak.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia swojego uczestnictwa w wizycie do dnia 18 lutego 2014 r.

Więcej szczegółów: