Skip to content

„Szansa na jutro” dla mieszkańców Lubelszczyzny

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy rozpoczął realizację projektu „Szansa na jutro”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.08.2017, swoim zasięgiem obejmie woj. lubelskie, w szczególności gminy Nałęczów i Markuszów. W działaniach weźmie udział 120 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozostających bez zatrudnienia i bezrobotnych, którym oferujemy: doradztwo psychologiczne; poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe), pośrednictwo pracy;  szkolenia zawodowe w zawodach: grafik komputerowy, specjalista ds. finansów i kadr, specjalista ds. funduszy UE, pracownik kancelaryjny; 3 miesięczne staże zawodowe. Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

szansa-na-jutro-los

Szczegóły na naszej stronie internetowej wkrótce.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.