Bezpłatne szkolenia dla kobiet Lubelski Ośrodek Samopomocy prowadzi nabór do projektu „Wiedzieć, umieć, informować – aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w województwie lubelskim – II edycja”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do kobiet:
 • po 45 roku życia,
 • pozostających bez zatrudnienia (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w urzędzie pracy); niestety NIE możemy przyjąć Pań zarejestrowanych w KRUS
 • zamieszkałych na terenach wiejskich na obszarze powiatów: chełmskiego, kraśnickiego, opolskiego lub włodawskiego.
W ramach projektu oferujemy: 1.      Poradnictwo zawodowe. 2.      Szkolenia do wyboru: - Profesjonalny Pracownik Informacji Turystycznej lub - Nowoczesny Menedżer NGO’s. 3.      Możliwość uzyskania certyfikatu z języka angielskiego City&Guilds. 4.      Warsztaty komputerowe. 5.      3-miesięczne staże w organizacjach pozarządowych oraz punktach informacji turystycznej. 6.      Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże. Uczestniczkom projektu przysługują dodatkowe świadczenia w postaci:
 • - dodatku szkoleniowego w wysokości 4 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach
 • - stypendium dla osób odbywających staże
 • - zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staż zawodowy
 • - zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną
 • - poczęstunek w trakcie szkoleń
 • - bezpłatne badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
 • - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania szkolenia i stażu
Szczegółowe informacje można uzyskać również w Biurze Projektu: ul. Grodzka 14 (wejście od ulicy Ku Farze), 20-112 Lublin, zobacz na mapie –> pod numerem telefonu 81 52 52 707 Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Serwis www Projektu –

Stary Serwis

LOS

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14,
20-112 Lublin
Tel./faks:
+48 81 525 28 43
KRS: 0000021566
NIP: 712-23-92-619
REGON: 430955097
Nr konta:
29 1240 2382 1111 0000 3902 1933
1%: Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

www.maszglos.pl

 • Wystąpił błąd, co prawdopodobnie oznacza, że kanał nie działa. Spróbuj ponownie później.