W dniach 10-17 września 2011 r. odbyło się w Warszawie VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Ostatniego dnia OFIPu, w sobotę 17 września,  delegacja Lubelskiego Ośrodka Samopomocy wybrała się na  Piknik Organizacji Pozarządowych. Obywatelski Lublin, oprócz LOSu, reprezentowały następujące organizacje: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Rozwiń Skrzydła, Bractwo Miłosierdzia  im. Św. Brata Alberta, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia.

Piknik był świetną okazją do przyjrzenia się z bliska działalności prawie 100 organizacji pozarządowych z całego kraju, działających w różnych obszarach.

W programie Pikniku było wiele atrakcji m.in. pokazy, warsztaty, happeningi, działania sportowe, wystawy, spektakle teatralne i działania performatywne przygotowane przez organizacje pozarządowe.

Obywatelski Lublin miała do dyspozycji 2 namioty wystawiennicze. LOS dzielił namiot z Fundacją Rozwiń Skrzydła i Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia. Jako LOS prezentowaliśmy swój dorobek, m.in. aktualne i archiwalne Czasopisma LOS, ulotki i plakaty, zdjęcia z podmiotów ekonomii społecznej.

OFIP to idealne miejsce spotkań III Sektora z całego kraju, bowiem na co dzień spotykamy się w naszym lokalnym gronie.