Regionalne Forum Pełnomocników na temat modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych zorganizowane zostało przez Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Spotkanie odbyło się 17 stycznia 2012 r. w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1 - Sala Obrad nr 2. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób, głównie urzędników z naszego województwa reprezentujących różne szczeble administracji samorządowej w naszym województwie, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkanie w ramach Forum było okazją do wspólnej wymiany doświadczeń, dyskusji i zbierania opinii na temat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnienia wypracowanych w ramach projektu narzędzi i rozwiązań.

Honorowy patronat nad Forum objęli: Jolanta Szołno – Koguc Wojewoda Lubelski, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublina.

Regionalne Forum było wydarzeniem w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Departament Pożytku Publicznego, a jednym z partnerów Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT