Projekt „Akcja nowelizacja! - program edukacyjny dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" współfinansowany był ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 - 2013. Projekt realizowany był przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w okresie 01.06-31.12.2010 r.

 Lubelski Ośrodek Samopomocy wspólnie z siecią SPLOT organizował: 1. Dwa jednodniowe szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji UDPP 2. Seminarium dla organizacji pożytku publicznego z zakresu nowelizacji UDPP.

 W szkoleniach realizowany w listopadzie i grudniu 2010 r. łącznie wzięło udział 40 pracowników organizacji pozarządowych. W seminarium wzięło udział 40 przedstawicieli reprezentujących OPP z woj. lubelskiego.