Projekt „Akcja nowelizacja! - program edukacyjny dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" współfinansowany był ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 - 2013. Projekt realizowany był przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT w okresie 01.06-31.12.2010 r.

 Lubelski Ośrodek Samopomocy wspólnie z siecią SPLOT organizował: 1. Dwa jednodniowe szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji UDPP 2. Seminarium dla organizacji pożytku publicznego z zakresu nowelizacji UDPP.

 W szkoleniach realizowany w listopadzie i grudniu 2010 r. łącznie wzięło udział 40 pracowników organizacji pozarządowych. W seminarium wzięło udział 40 przedstawicieli reprezentujących OPP z woj. lubelskiego.

Stary Serwis

LOS

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14,
20-112 Lublin
Tel./faks:
+48 81 525 28 43
KRS: 0000021566
NIP: 712-23-92-619
REGON: 430955097
Nr konta:
29 1240 2382 1111 0000 3902 1933
1%: Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

www.maszglos.pl

  • Wystąpił błąd, co prawdopodobnie oznacza, że kanał nie działa. Spróbuj ponownie później.