Serdecznie zapraszamy kobiety w województwa lubelskiego do udziału w projekcie "Czas na działanie! Czas na własną firmę!". Rekrutację prowadzimy do 14 kwietnie 2017r.

REKRUTACJA TRWA!!!plakat CZAS NA DZIAŁANIE

Z wielką radością informujemy, iż we wrześniu b.r. planujemy zorganizowanie I Wojewódzkiego Zlotu Sieci PPL LOS, podczas którego będziemy kontynuować wypracowywanie koncepcji funkcjonowania Sieci PPL LOS. Hasło przewodnie tegorocznego Zlotu brzmi: INTEGRUJEMY III SEKTOR NA LUBELSZCZYŹNIE. Obecnie Sieć PPL LOS jest największą siecią zrzeszającą organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego. Wspólnie z LOS jest nas już 119!!!!! To powód do wielkiej dumy. Szczegóły dotyczące I Wojewódzkiego Zlotu Sieci PPL LOS już wkrótce.

IMG_0119

20 lipca b.r. TV Wschód opublikowała materiał filmowy dotyczący realizowanego przez nas projektu "Czas na zmianę". Zachęcamy do jego obejrzenia.

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/8758,czas-na-zmiane

Projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny”, realizowany przez partnerstwo: Powiat Puławski jako Lider oraz partnerzy - Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, zajął pierwsze miejsce w edycji krajowej w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” i zgodnie z regulaminem został zgłoszony do europejskiego etapu Konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską, a jego koordynacją  na etapie krajowym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Na szczeblu europejskim nasz projekt będzie oceniany przez członków jury wybierane przez Komisję Europejską. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie.

Już od września b.r. rozpoczynamy projekt "Aktywna Lubelszczyzna". Do udziału w nim zapraszamy 120 mieszkańców i mieszkanek woj. lubelskiego, którym oferujemy: doradztwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia w zawodach: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego, księgowy z kadrami, pracownik obsługi biurowej oraz 3-miesięczne staże. Szczegóły na naszej stronie internetowej już wkrótce.

man-1240832_1280

Na portalu www.ngo.pl znajduje się informacja o seminarium kontaktowym In-net dla organizacji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w obszarze edukacji pozaformalnej. Seminarium odbędzie się w dniach 19-22 października 2016 w Gruzji i jest bezpłatny. Dla zainteresowanych organizacji podajemy link: kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1922127.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najważniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=23.06.2016

W związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów (i kolejnych niebawem) zatrudnimy pracowników. Podstawowe wymagania: doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE min. 2 lata, czynne prawo jazdy i własny samochód, zaangażowanie w pracę. Pytania i aplikacje prosimy kierować na adres: zarząd@los.lublin.pl.

W dniu 28 czerwca 2016 r. w Biurze Lubelskiego Ośrodka Samopomocy przy ul. Grodzkiej 14 odbyło się Walne Zebranie Członków Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. Podczas Zebrania dokonaliśmy zmian w statusie LOS zgodnie ze znowelizowaną ustawą o stowarzyszeniach. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział i zapraszamy wszystkich członków na kolejne (już nie Walne) zebranie naszych członków w sierpniu.

Zdjecie

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy w partnerstwie z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo rozpoczął realizację projektu „Aktywni – Młodzi - Samodzielni”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 – 30.06.2017, swoim zasięgiem obejmie województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie. W działaniach weźmie udział 76 osób w wieku 15-29 lat opuszczających pieczę zastępczą, którym oferujemy: poradnictwo zawodowe; poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, terapeutyczne, rodzinne – w zależności od potrzeb); wizyty studyjne do zakładów pracy; 3-dniowe wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych; zajęcia wzmacniające kompetencje informatyczne; szkolenia w zawodach: asystent/ka ds. księgowości, magazynier/ka z obsługą wózka widłowego, specjalista ds. sprzedaży-telemarketer/ka, pośrednictwo pracy; 4 miesięczne staże zawodowe; wsparcie w zatrudnieniu. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

entrepreneur-772714_1280

Szczegóły na stronach internetowych: ww.los.lublin.pl, www.fsd.lublin.pl wkrótce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej, mieszkające na terenie powiatów: Puławski, Rycki, Zwoleński i Stalowolski zapraszamy do naszych Punktów:  temida_orange kopia paragr_2 kopiaPOWIAT PUŁAWSKI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Świetlica Środowiskowa ul. Głębocznica 23 a, Nałęczów Poniedziałek-Piątek 8:00–12:00 paragr_2 kopiaPOWIAT RYCKI Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, lokal biurowy nr 1 08-550 Kłoczew Poniedziałek 14:00-18:00 Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, lokal biurowy nr 10 08-504 Ułęż Wtorek 12:00-16:00 Urząd Miasta Dęblin Rynek 12, lokal biurowy nr 1 08-530 Dęblin Środa 14:00-18:00 Urząd Gminy Nowodwór lokal biurowy nr 67 08-503 Nowodwór Czwartek 14:00-18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy ul. Królewska 4 08-540 Stężyca Piątek 14:00-18:00 paragr_2 kopiaPOWIAT STALOWOWOLSKI Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12 37-450 Stalowa Wola Poniedziałek 12:00-16:00 Urząd Miasta Zaklików ul. Zachodnia 15 Pokój Nr 4 37-470 Zaklików Wtorek, Środa 12:00-16:00 Urząd Gminy Pysznice ul. Wolności 277 37-403 Pysznica Czwartek, Piątek 12:00-16:00 paragr_2 kopiaPOWIAT ZWOLEŃSKI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu Pl. Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń Poniedziałek: 8:00-12:00 Wtorek–Piątek: 7:30–11:30

Stary Serwis