Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Ośrodka Samopomocy za rok 2013: - Sprawozdanie merytoryczne (2014), Bilans (2014), - Rachunek zysków i strat (2014), - Informacja dodatkowa (2014), - Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014 Nasze sprawozdania za poprzednie lata [KRS: 0000021566] dostępne są w Bazie Departamentu Pożytku Publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl

Stary Serwis