Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie chętne organizacje pozarządowe z Lubelszczyzny, w szczególności działające na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.
 • Dołącz do sieci PPL LOS.
 • Podnieś profesjonalizm swojej organizacji w pozyskiwaniu środków na funkcjonowanie oraz świadomość prawną i obywatelską.
 • Korzystaj z wypracowanych podczas projektu mechanizmów wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy członkami sieci.
 • Weź udział w zaplanowanych w ramach projektu wydarzeniach.
Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy dostarczyć do biura projektu uzupełnione dokumenty zgłoszeniowe. Więcej informacji pod adresem: www.los.lublin.pl/trampolina Projekt zakłada następujące działania:
 1. Realizacja szkoleń: a)aplikowanie o środki na działalność NGO b) świadomość prawna i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora
 2. Poradnictwo i konsultacje świadczone przez mentorów
 3. Wojewódzkie Seminarium Sieci PPL LOS.
 4. Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych
 5. Prace trzech Grup Roboczych służące wypracowaniu modelowych rozwiązań w obszarach zwiększenia liczby organizacji członkowskich, opracowania i wdrożenia oceny narzędzi do oceny i skuteczności działań jej członków oraz wypracowania i stosowania Kodeksu Etycznego
 6. Powiatowe konsultacje ze wszystkimi członkami sieci PPL LOS dotyczące wypracowanych przez grupy robocze rozwiązań
 7. Upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań
 8. Stworzenie podstrony internetowej
Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie poprzez udzielenie wsparcia  merytorycznego potencjału organizacji członkowskich Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy, w szczególności działających na terenach wiejskich i miejsko – wiejskich, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej. Projekt zakłada przyjęcie do Sieci PPL LOS minimum 24 nowych organizacji członkowskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Stary Serwis

LOS

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14,
20-112 Lublin
Tel./faks:
+48 81 525 28 43
KRS: 0000021566
NIP: 712-23-92-619
REGON: 430955097
Nr konta:
29 1240 2382 1111 0000 3902 1933
1%: Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

www.maszglos.pl

 • Wystąpił błąd, co prawdopodobnie oznacza, że kanał nie działa. Spróbuj ponownie później.