Projekt „Poznaj  swoje prawa – bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie Lubelski  Ośrodek Samopomocy w partnerstwie z Powiatem Puławskim oraz Powiatem Ryckim ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od miesiąca marca 2011 r. przez kolejne 4 lata w powiatach: puławskim i ryckim będą funkcjonowały  Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich, w których będą świadczone porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców w/w powiatów.

Zakres porad obejmie bardzo szeroką tematykę, między innymi: prawo cywilne, rodzinne (sprawy alimentacyjne, rozwodowe), pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy emerytalne, rentowe), karne, administracyjne, konsumenckie, majątkowe, pacjenta oraz poradnictwo obywatelskie. W Punkcie Porad z bezpłatnej porady będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec powiatów puławskiego i ryckiego oraz instytucje działające na ich terenie – zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe.

Od marca 2011 r. funkcjonuje E-Punkt Pomocy Prawnej/Obywatelskiej świadczący pomoc za pośrednictwem Internetu: e-poczty, komunikatorów – GG, Skype, dostępnych ze strony internetowej www.poznajprawa.pl.

Aby otrzymać bezpłatną poradę należy zgłosić zapotrzebowanie na nią osobiście w Punkcie Porad, pocztą, telefonicznie albo e-mailem na odpowiedni adres Punktu Porad określając ogólną tematykę porady. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie projektu. Punkty Porad Prawnych/Obywatelskich działać będą: w Puławach, Żyrzynie, Nałęczowie, Kurowie, Końskowoli, Rykach, Dęblinie, Kłoczewie, Nowodworze/Sobieszynie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Serwis www Projektu

LOS

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14,
20-112 Lublin
Tel./faks:
+48 81 743 66 13
+48 81 525 28 43
KRS: 0000021566
NIP: 712-23-92-619
REGON: 430955097
Nr konta:
29 1240 2382 1111 0000 3902 1933
1%: Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Jesteśmy OPP

Należymy do:

Loading images...