Projekt: "EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny" Termin realizacji projektu: 10.08.2011 r. - 31.10.2014 r.

Celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych obszarów wiejskich w woj. lubelskim poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny poprzez:

 • rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
 • stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w zakresie rozwoju funkcji turystycznej, jako istotnego czynnika aktywacji mieszkańców podregionu w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę UEFA EURO 2012
 • wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia ustawicznego, prowadzące do pełnego uczestnictwa mieszkańców obszarów wiejskich w życiu zawodowym i społecznym
 • rozwój komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na promowanie podregionu oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej
 • wymianę wiedzy i doświadczeń ze Szwajcarią w zakresie budowania partnerstw lokalnych
  W projekcie zaplanowano działania m.in.:
 • szkolenia warsztatowe aktywizujące w kierunku działalności pozarolniczej
 • szkolenia z przedsiębiorczości z elementami doradztwa oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • redystrybucję grantów na lokalne projekty konkursowe (imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne itp.)
 • prowadzenie portalu internetowego
 • opracowanie Planu Rozwoju Turystyki w podregionie
  Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Puławach 24-100 Puławy, ul. Królewska 19 Tel. +48 81 886 11 35 e-mail: euroszansa@pulawy.powiat.pl www.euro-szansa.pl

Stary Serwis

LOS

Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14,
20-112 Lublin
Tel./faks:
+48 81 525 28 43
KRS: 0000021566
NIP: 712-23-92-619
REGON: 430955097
Nr konta:
29 1240 2382 1111 0000 3902 1933
1%: Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

www.maszglos.pl

 • Wystąpił błąd, co prawdopodobnie oznacza, że kanał nie działa. Spróbuj ponownie później.