Ramowy program szkoleń dla I edycji

Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej”
M1 18.09.2012 Kształtowanie postaw przedsiębiorczego myślenia i działania (8 godz.)
M2 19.09.2012 Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej (8 godz.)
Blok B „Jak założyć własną firmę – krok po kroku”
M3 25.09.2012 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.)
M4 02.10.2012 03.10.2012 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (16 godz.)
M5 09.10.2012 10.10.2012 Podstawy księgowości w małych firmach (16 godz.)
M6 16.10.2012 Podstawy marketingu i promocji (8 godz.)
M7 18.10.2012 Źródła finansowania działalności gospodarczej ukierunkowanej na turystykę (8 godz.)
Blok C „Biznesplan”
M8 23.10.2012 Wprowadzenie do metodologii budowania biznesplanu (8 godz.)
M9 08.11.2012 Finansowe aspekty biznesplanu (8 godz.)
M10 13.11.2012 Sporządzanie biznesplanu (8 godz.)
 
26.09.2012 r. Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach związanych z turystyką (w godz. 8-18)
06.11.2012 r. Spotkanie panelowe z przedsiębiorcami działającymi na terenie powiatu puławskiego (w godz. 9-12)
Indywidualny termin ustalany z każdym uczestnikiem 3 godz. doradztwa i konsultacji z zakresu objętego szkolenia w miarę potrzeb uczestników.
Wizyta studyjna:

W dniu 26 października  odbyła się jednodniowa wizyta studyjna dla uczestników II edycji do przedsiębiorstw turystycznych.

W pierwszej kolejności uczestnicy zawitali do słowiańskiego grodu „Choina- Horodyszcze” w Wólce Bieleckiej. Uczestnicy wizyty mieli możliwość zapoznania się z historią przedsięwzięcia, poznania infrastruktury grodu, dyskusji z właścicielem na temat jego doświadczeń jako przedsiębiorcy oraz degustacji słowiańskich potraw – zestawu kasz i zupy pokrzywowej.  Po posiłku w cieniu brzóz uczestnicy zwiedzali stoiska interaktywne (nauka pisania gęsim piórem, lakowanie pieczęcią, stanowisko z uzbrojeniem).  Na koniec wizyty uczestnicy mogli wykazać się w nauce tańców dawnych oraz obejrzeć pokaz tańca z ogniem.

Z grodu słowiańskiego uczestnicy udali się do Wólki Cycowskiej do gospodarstwa agroturystycznego „Cyganówka” - ośrodka jeździeckiego „Stajnia Lansada”, gdzie odbyło się spotkanie z właścicielką, która bardzo chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem i uwagami dotyczącymi prowadzenia działalności w zakresie jeździectwa, hipoterapii oraz organizowania  wycieczek konnych. Uczestnicy szkolenia bardzo chętnie skorzystali z możliwości jazdy konnej.

Szkolenia:

Wizyta Studyjna: