Ramowy program szkoleń dla I edycji

Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej”
M1 17.04.2012 Kształtowanie postaw przedsiębiorczego myślenia i działania (8 godz.)
M2 18.04.2012 Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej (8 godz.)
Blok B „Jak założyć własną firmę – krok po kroku”
M3 24.04.2012 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (8 godz.)
M4 09.05.2012 10.05.2012 Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (16 godz.)
M5 15.05.2012 16.05.2012 Podstawy księgowości w małych firmach (16 godz.)
M6 24.05.2012 Podstawy marketingu i promocji (8 godz.)
M7 31.05.2012 Źródła finansowania działalności gospodarczej ukierunkowanej na turystykę (8 godz.)
Blok C „Biznesplan”
M8 01.06.2012 Wprowadzenie do metodologii budowania Biznesplanu (8 godz.)
M9 11.06.2012 Finansowe aspekty Biznesplanu (8 godz.)
M10 19.06.2012 Sporządzanie Biznesplanu (8 godz.)

I EDYCJA- PODSUMOWANIE

W okresie kwiecień- czerwiec 2012 r. Lubelski Ośrodek Samopomocy zrealizował I edycję szkoleń dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki na obszarach wiejskich. W szkoleniach udział wzięło 20 mieszkańców powiatu puławskiego oraz gminy Wojciechów.

Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie:

a)   Szkoleń „ABC Przedsiębiorczości” w wymiarze 96 godz./grupę (od kwietnia do czerwca br.) organizowanych w Nałęczowie. Szkolenia składały się w 3 bloków tematycznych:

-Blok A „Warsztaty z komunikacji interpersonalnej (16 godz.)

-Blok B „Jak założyć własną firmę- krok po kroku” (56 godz.)

-Blok C „Biznesplan” (24 godz.)

 I edycja szkoleń zakończyła się dn. 19.06. br. uroczystym wręczaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

b)   Wizyty studyjnej

W dniu 29.05.2012 odbyła się jednodniowa wizyta studyjna dla uczestników I edycji do Zagrody Guciów k/ Zwierzyńca oraz przedsiębiorstwa turystycznego „ELBEST” Sp. z o. o. Centrum Szkolenia i Rekreacji w Krasnobrodzie.  Uczestnicy zwiedzili również Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych Pstrąg Roztoczański w Bondyrzu oraz Ośrodek Zacisze w Krasnobrodzie.

Celem wizyty było zapoznanie uczestników z różnymi formami działalności z zakresu turystyki, jak również pokazanie dobrych praktyk z obszaru Roztocza.

Oprócz typowo turystycznych przedsiębiorstw uczestnicy zwiedzili również charakterystyczne obiekty turystycznych w Krasnobrodzie, m.in.: ścieżkę edukacyjną którą niektórzy nazywają Parkiem Jurajskim, Sanktuarium, Kaplicę na wodzie.

Podczas wizyty zapewniona była usługa profesjonalnego przewodnika turystycznego.

c)   Spotkania panelowego z władzami i przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy Nałęczów. Spotkanie odbyło się w dn. 22.05.2012 r. w Urzędzie Miasta Nałęczów, wzięli w nim udział lokalni przedsiębiorcy działający w obszarze turystyki, Burmistrz Miasta Nałęczów, przedstawiciele partnerów projektu oraz lokalnej organizacji turystycznej. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników projektu z praktyczną stroną prowadzenia działalności z zakresu turystyki, wymianę doświadczeń oraz lepsze poznanie rynku na którym planują rozpocząć działalność.

d)   Indywidualnego doradztwa w wymiarze 3 godz./os. w  zakresie przygotowania biznesplanu (działanie w toku). Doradca spotkał się z uczestnikami szkoleń we wskazanym przez nich miejscu. Celem doradztwa była pomoc w przygotowaniu biznesplanu niezbędnego przy składania wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności.

  Szkolenia
Spotkanie panelowe
Wizyta studyjna