Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód – Nowe perspektywy”. W ramach wyżej wspomnianego projektu oferujemy kompleksowe wsparcie dla niepracujących kobiet: w wieku 15-25 lat oraz w wieku 50-64 lat na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt „Dobry zawód-Nowe perspektywy”jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Formy wsparcia
  1. Szkolenia:
- szkolenie zawodowe fryzjer w wymiarze 280 godzin - szkolenie zawodowe kosmetyczka/wizażystka w wymiarze 352 godzin. Stypendium za każdą godzinę obecności na zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  1. Spotkanie z doradcą zawodowym
  2. Egzamin zawodowy na czeladnika
  3. Płatny 5-miesięczny staż w zakładzie fryzjerskim lub kosmetycznym
  4. Dla 16 osób jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: www.dobryzawod.eu  a także do Biura projektu, przy ul.  Paderewskiego 9/5  w Kielcach,  tel. 512 801 949, e-mail: biuro@dobryzawod.eu Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki