„Lubelska Akademia Fundraisingu - nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Lubelszczyzny. W ramach projektu przygotowano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz staże zawodowe.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

-- Pobierz dokumenty rekrutacyjne --

Strona www projektu: www.laf-los.pl

 

Termin realizacji:

01.12.2012 - 30.09.2014

 

Grupa docelowa to:

60 osób niepełnosprawnych (40K, 20M) głównie w stopniu lekkim i umiarkowanym, w tym 30 os. 50+; Osoby pozostające  bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP) z terenu województwa lubelskiego.

  Oferowane Formy wsparcia: 1. Analiza potrzeb i oczekiwań, opracowanie Indywidualnego Planu Doradczego - 5h/os. 2. Doradztwo indywidualne wg. potrzeb (psycholog, psychoterapeuta, prawnik, itp.) - 2h/os. 3. Warsztaty kompetencji zawodowych: - 21h doradztwa grupowego, - 2h doradztwa indywidualnego 4. Warsztaty "Godzenie życia zawodowego z rodzinnym" - 14h 5. Szkolenie „Akademia Fundraisingu” Szkolenia modułowe (6 grup x 10-os. x 7 godz. dyd./dzień). Sale dostosowane będą do potrzeb  osób niepełnosprawnych, szkolenia stacjonarne w miejscu rekrutacji największej liczby Uczestników. Dla Uczestników przewidziano:

materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną, stypendium szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Uczestnicy zobowiązani są do odebrania wszystkich oferowanych form wsparcia

Moduły szkoleniowe:

 M I – Akademia Umiejętności Interpersonalnych – 14h (2-dn. Warsztaty motywacyjno-integracyjne ) - Komunikacja interpersonalna - Radzenie sobie ze stresem - Autoprezentacja - Asertywność - Zarządzanie czasem   M II – Akademia Komputera – 84h Poziom nauczania wg potrzeb i predyspozycji UP. - Pakiet Office - Podstawy edycji grafiki - Internet-korzystanie z zasobów sieci www - Obsługa urządzeń peryferyjnych (projektor, skaner, itp.)   M III – Akademia NGO – 49h - Formalno-prawne aspekty funkcjonowania NGO - Rola NGO w środowisku społecznym - Źródła finansowania NGO - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Planowanie strategiczne   M IV – Akademia Fundraisingu – 98h - Podstawy fundraisingu - Narzędzia pracy fundraisera - Kampanie społeczne - Sponsoring - Strategiczne planowania fundraisingu - Tworzenie i prowadzenie działań PR w kampaniach   6. Staże (przez okres 4 m-cy)