Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2.

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2.

Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2.

Zaproszenie do składania ofert cenowych. Wynajem sali szkoleniowej – komputerowej na terenie Miasta Lublina. [26-27/LOS/Z/LAF]

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert cenowych. Zgodnie z poniższym zapytaniem: – .DOC [26/LOS/Z/LAF]; – .PDF [26/LOS/Z/LAF] – .DOC [27/LOS/Z/LAF]; – .PDF [27/LOS/Z/LAF]

Zaproszenie do składania ofert cenowych. Usługa cateringowa oraz
trener zajęć komputerowych. Lubartów.

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”, Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do składania ofert dotyczących usługi cateringowej oraz przeprowadzenia zajęć komputerowych w Lubartowie. – .DOC [23/LOS/Z/LAF] – .PDF [23/LOS/Z/LAF] – – .DOC [24/LOS/Z/LAF] – .PDF