Wizyta studyjna do bydgoskiej Spółdzielni Socjalnej Kreatywni.

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zapraszają Przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatów: lubartowskiego, opolskiego, ryckiego, puławskiego, radzyńskiego, oraz łukowskiego na bezpłatną wizytę studyjną do Bydgoszczy, gdzie gościć Nas będzie Spółdzielnia Socjalna

ProNGO – standardy III sektora

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT realizują Regionalne Seminarium upowszechniające wypracowane standardy branżowe: Standard prowadzenia placówki edukacyjnej przez organizację pozarządową. Standard organizowania pieczy zastępczej przez organizacje pozarządową. Termin: 17 grudnia 2013 roku w Lublinie w godzinach 10:30

Szkolenie „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.”

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” zaprasza: 1. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej (Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy

Zaproszenie na bezpłatną wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach w woj. małopolskim oraz przedsiębiorstwa społecznego Allozaur Sp. z o.o. w Bałtowie, 23 – 24 lipca 2013 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i  Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zapraszają przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatów: puławskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, łukowskiego, opolskiego i ryckiego na bezpłatną wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Opoka w Kluczach w woj.