Bezpłatny kurs na instruktora spółdzielni uczniowskich 7–10 lipca 2015r.
w Raciechowicach (woj. małopolskie)

Kurs ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli instruktora spółdzielni uczniowskich na obszarze danego województwa. Dostarczona wiedza pozwoli promować idee spółdzielcze w środowisku szkolnym, wspierać powstawanie i rozwój spółdzielni uczniowskich oraz ich opiekunów  na terenie województwa, uczestniczyć w budowaniu

Szkolenie „Współpraca samorządu terytorialnego z Podmiotami Ekonomii Społecznej, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.”

Szanowni Państwo, Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” zaprasza: 1. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej (Powiatowe Urzędy Pracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy

Bezpłatne szkolenia dla Wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z Partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Szkolenia skierowane są do organizacji, które zamierzają aplikować o środki w

Trwa rekrutacja do projektu „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Zapraszamy niezatrudnione, niepełnosprawne osoby z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne

Wznowiona rekrutacja do projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny…”
– bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo! Trwa dodatkowa rekrutacja uczestników do III edycji szkolenia z elementami doradztwa „ABC Przedsiębiorczości”, które uprawniają do otrzymania bezzwrotnej dotacji do 40.000 PLN na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej   Rekrutacja potrwa do 25 stycznia 2013 r. — Więcej

Trwa rekrutacja do projektu
„Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”

Zapraszamy niezatrudnione, niepełnosprawne osoby z województwa lubelskiego do uczestnictwa w projekcie „Lubelska Akademia Fundraisingu – nowy zawód dla osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu przewidziano m.in. warsztaty motywacyjno-integracyjne, szkolenia z obsługi pakietu Office, fundraisingu, formalno-prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz 4-ro miesięczne