Wizyta studyjna do bydgoskiej Spółdzielni Socjalnej Kreatywni.

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zapraszają Przedstawicieli Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powiatów: lubartowskiego, opolskiego, ryckiego, puławskiego, radzyńskiego, oraz łukowskiego na bezpłatną wizytę studyjną do Bydgoszczy, gdzie gościć Nas będzie Spółdzielnia Socjalna

ProNGO – standardy III sektora

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT realizują Regionalne Seminarium upowszechniające wypracowane standardy branżowe: Standard prowadzenia placówki edukacyjnej przez organizację pozarządową. Standard organizowania pieczy zastępczej przez organizacje pozarządową. Termin: 17 grudnia 2013 roku w Lublinie w godzinach 10:30

Spotkanie informacyjno – promocyjne
w Rykach w ramach projektu „Wzmocnienie Sektora Ekonomii Społecznej w Subregionie Puławskim” 28.05.2013.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zapraszają na Spotkanie Informacyjno – Promocyjne, organizowane w ramach projektu „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lubartowie. W programie spotkań znajdą się następujące tematy: –

Spotkanie informacyjne dotyczące zadania publicznego „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów” w ramach „regrantingu”

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY (LOS) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów” w ramach „regrantingu”             Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działaność pożytku publicznego na terenie Gminy