Zapraszamy do nowego projektu: program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej

Zapraszamy do strony na Facebook: Ster na cel https://www.facebook.com/sternacel.nowystart/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCCZMyg9NSoTw6dTwhh3d9A-CFGwsXWFMTPAe9DJThMQszYkLkCCPvMUGI4Hf_nHKl0h8hIlXEM0Yd&hc_ref=ARSZjApqPL9lmdbxlm0qCCfoBADD9rqcBKdUTw5EXq9lFhhbPP-Q-h94McdRS38eOPU&fref=nf   1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Ster na cel – program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej”, w którym oferujemy pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli

Lubelski Ośrodek Samopomocy poszukuje pracujących kobiet do projektu dotacyjnego na założenie działalności gospodarczej „Bądź własnym szefem – postaw na biznes”.

Szukamy kobiet pracujących, w tym tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Osoba uboga pracująca jest to osoba,