Zapraszamy do strony na Facebook: Ster na cel

https://www.facebook.com/sternacel.nowystart/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCCZMyg9NSoTw6dTwhh3d9A-CFGwsXWFMTPAe9DJThMQszYkLkCCPvMUGI4Hf_nHKl0h8hIlXEM0Yd&hc_ref=ARSZjApqPL9lmdbxlm0qCCfoBADD9rqcBKdUTw5EXq9lFhhbPP-Q-h94McdRS38eOPU&fref=nf

 

1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Ster na cel - program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej”, w którym oferujemy pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą (także jako wspólnicy spółki prawa handlowego) na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego. Projekt jest adresowany do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy chcą zrealizować nowy pomysł biznesowy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz do tych, którzy zamierzają podjąć na nowo poprzednią działalność, eliminując z niej czynniki, które wpłynęły na porażkę biznesową.

Zapraszamy do nowego projektu: program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej