Szukamy kobiet pracujących, w tym tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Osoba uboga pracująca jest to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września. Informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu lub pod numerem telefonu 507-153-337 http://los.lublin.pl/postawnabiznes/ thumbnail of ulotka PNB wersja wydrukowana
Lubelski Ośrodek Samopomocy poszukuje pracujących kobiet do projektu dotacyjnego na założenie działalności gospodarczej „Bądź własnym szefem – postaw na biznes”.