Jeśli jesteś kobietą i mieszkasz w województwie lubelskim - możesz otworzyć własny biznes i otrzymać na ten cel aż 23 300 zł jednorazowej dotacji oraz dodatkowo do 1850 zł za każdy miesiąc przez całe 12 miesięcy, z których sfinansujesz comiesięczne koszty ZUS, najmu lokalu, mediów i inne.

 

Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 Uczestniczek Projektu oraz udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 75 firm założonych przez Uczestniczki Projektu. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu do 01-02-2017r. do 31-08-2018r.

Dokumenty zgłoszeniowe możesz przynieść osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem:

Lubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Grodzka 14

20-112 Lublin

Wszelkie informacje o rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerem 81 525 28 43 lub mailowo czasnadzialanie@los.lublin.pl

Jeśli masz problem z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych - skontaktuj się z nami a my chętnie wyjaśnimy wątpliwości.

Konsultacji w sprawie składanej dokumentacji rekrutacyjnej udzielamy w następujących terminach:

poniedziałki godz. 12:00-16:00

wtorki - piątki godz. 8:30-12.30

Składanie dokumentów rekrutacyjnych bez możliwości konsultacji: codziennie w godz. 8:00-16:00 w sekretariacie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

Więcej informacji: projekt "Czas na działanie! Czas na własną firmę!", www.projektgamma.pl/czas-na-wlasna-firme

Regulamin Rekrutacji

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia Uczestnika Projektu

Wzór oświadczenia Uczestnika Projektu

Wzór oświadczenia małżonka

Wzór oświadczenia małżonka

Załącznik 2A do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2A do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2B do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2B do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2C do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2C do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2D do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2D do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2E do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2E do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2F do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2F do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2G do Formularza Rekrutacyjnego

Załącznik 2G do Formularza Rekrutacyjnego

Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Wzór umowy o udzielnie wsparcia

Wzór umowy o udzielnie wsparcia

Zakres oceny biznesplanu

Zakres oceny biznesplanu

Wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Wymagania dotyczące oceny biznesplanu

Wniosek o przyznanie środków

Wniosek o przyznanie środków

Regulamin przyznawania środków

I Ty możesz zostać bizneswomen – z nami założysz własną firmę