Miło nam poinformować, iż realizowany przez Lubelski Ośrodek Samopomocy projekt "Szansa na jutro" został wybrany przez Komisję Europejską jako przykład dobrych praktyk z Polski w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W dniu 7 października 2016 r. Komisja Europejska wystąpiła w charakterze gospodarza spotkania ogólnoeuropejskiej sieci podmiotów zaangażowanych w działalność Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), które zebrały się wspólnie, aby przedyskutować kwestie związane z budowaniem synergii między FEAD i Europejskim Funduszem Społecznym (EFS). Spotkanie zostało zorganizowane przez Ecorys w imieniu Komisji Europejskiej. W wydarzeniu, które odbyło się w obiekcie sieci Pentahotel w Brukseli, wzięło udział stu delegatów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji partnerskich na szczeblu UE, a także szerzej rozumianej społeczności unijnej oraz instytucji naukowych i badawczych.

W konferencji wziął udział Prezes Lubelskiego Ośrodka Samopomocy Paweł Szabłowski, który wystąpił jako prelegent i przedstawił założenia projektu "Szansa na jutro", realizowanego przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach RPO województwa lubelskiego, działanie 11.1. Projekt został wybrany do realizacji w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

                   

Raport z III spotkania Sieci FEAD w Brukseli

Galeria zdjęć z III spotkania Sieci FEAD w Brukseli

Lubelski Ośrodek Samopomocy prezentuje w Brukseli projekt „Szansa na jutro”