Projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny”, realizowany przez partnerstwo: Powiat Puławski jako Lider oraz partnerzy - Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, zajął pierwsze miejsce w edycji krajowej w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” i zgodnie z regulaminem został zgłoszony do europejskiego etapu Konkursu.

Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską, a jego koordynacją  na etapie krajowym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. Na szczeblu europejskim nasz projekt będzie oceniany przez członków jury wybierane przez Komisję Europejską. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie.

I miejsce w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” dla projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny…”