I miejsce w Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” dla projektu „Euroszansa dla Lubelszczyzny…”

Projekt „Euroszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, realizowany przez partnerstwo: Powiat Puławski jako Lider oraz partnerzy – Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lokalna Grupa Działania