Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy w partnerstwie z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo rozpoczął realizację projektu „Aktywni – Młodzi - Samodzielni”. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2016 – 30.06.2017, swoim zasięgiem obejmie województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie. W działaniach weźmie udział 76 osób w wieku 15-29 lat opuszczających pieczę zastępczą, którym oferujemy: poradnictwo zawodowe; poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, terapeutyczne, rodzinne – w zależności od potrzeb); wizyty studyjne do zakładów pracy; 3-dniowe wyjazdowe warsztaty kompetencji społecznych; zajęcia wzmacniające kompetencje informatyczne; szkolenia w zawodach: asystent/ka ds. księgowości, magazynier/ka z obsługą wózka widłowego, specjalista ds. sprzedaży-telemarketer/ka, pośrednictwo pracy; 4 miesięczne staże zawodowe; wsparcie w zatrudnieniu. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

entrepreneur-772714_1280

Szczegóły na stronach internetowych: ww.los.lublin.pl, www.fsd.lublin.pl wkrótce.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Młodzi – Aktywni – Samodzielni” na rynku pracy