Wojewódzki Urząd w Pracy w Lublinie uroczyście podpisał pierwsze umowy z organizacjami, które będą realizowały projekty dla osób nieaktywnych zawodowo z województwa lubelskiego. Wydarzenie uświetnił Marszałek Województwa Pan Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pani Małgorzata Sokół. Wśród organizacji, które sygnowały umowy znalazł się Lubelski Ośrodek Samopomocy.

http://lublin.tvp.pl/25734365/aktywizacja-bezrobotnych-sa-pieniadze-na-szkolenia

uid_4fcc2f4b70ffe2c339911e94da56b5a21465582060805_width_736_play_0_pos_0_gs_0_height_414

Pierwsze umowy na aktywizację zawodową w ramach RPO Województwa Lubelskiego podpisane! Byliśmy tam i my!