Gruzja. Erasmus+: Seminarium kontatkowe In-net

Na portalu www.ngo.pl znajduje się informacja o seminarium kontaktowym In-net dla organizacji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w obszarze edukacji pozaformalnej. Seminarium odbędzie się w dniach 19-22 października 2016 w Gruzji i jest bezpłatny. Dla zainteresowanych organizacji podajemy link: kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1922127.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najważniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=23.06.2016

Bezpłatna pomoc prawna

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej, mieszkające na terenie powiatów: Puławski, Rycki, Zwoleński i Stalowolski zapraszamy do naszych Punktów:   POWIAT PUŁAWSKI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Świetlica Środowiskowa ul. Głębocznica 23 a, Nałęczów Poniedziałek-Piątek 8:00–12:00 POWIAT RYCKI Gminny Ośrodek

Pierwsze umowy na aktywizację zawodową w ramach RPO Województwa Lubelskiego podpisane! Byliśmy tam i my!

Wojewódzki Urząd w Pracy w Lublinie uroczyście podpisał pierwsze umowy z organizacjami, które będą realizowały projekty dla osób nieaktywnych zawodowo z województwa lubelskiego. Wydarzenie uświetnił Marszałek Województwa Pan Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Pani Małgorzata Sokół.

Już niedługo…

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy wkrótce rozpocznie realizację projektu „Nowe kwalifikacje – większe szanse”. Projekt zajął 2 miejsce na liście rankingowej w konkursie RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.