Spotkanie

Fundacja Ashoka&BMW ChangemakerXchange w Lublinie  zaprasza na spotkanie w dniu 22 kwietnia 2016r.  Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy w gronie innowatorów społecznych, działaczy trzeciego sektora i innych aktywistów ze wschodnich terenów Polski. Spotkanie będzie okazją do prezentacji zarówno polskiej

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „EUROszansa dla Lubelszczyzyny”

17 marca b.r. w Puławach odbyła się konferencja podsumowująca projekt  „EUROszansa dla Lubelszczyzny-budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów- Puławy- Kazimierz Dolny” realizowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu był powiat Puławski, zaś Partnerami: