W styczniu 2016 r. na terenie całej Polski ruszył system darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Z w/w pomocy mogą skorzystać: 1) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 2) młodzież do 26. roku życia, 3) seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, 4) kombatanci i weterani, 5) osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny, 6) osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofa naturalną, awarią techniczną lub klęską żywiołową. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej: - prawo pracy, - przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, - ubezpieczenia społeczne, - sprawy karne, - sprawy administracyjne, - sprawy cywilne, - sprawy rodzinne, - prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc udzielana jest tylko osobiście – nie ma możliwości uzyskania porady drogą telefoniczną. Istnieje możliwość rezerwacji terminu porady pod adresem poczty elektronicznej: los.pomoc.prawna@gmail.com  W treści maila należy podać preferencje odnośnie miejsca, daty i godziny porady zgodnie z wykazem Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych prz9ez Lubelski Ośrodek Samopomocy.
Rezerwacja telefoniczna:
Powiat Rycki w Poniedziałek, Czwartek w godz. 11.00 - 15.00. tel. 721 338 056
Nałęczów: Wtorek, Czwartek w godz. 9.00 - 12.00 tel. 504 859 152
Zwoleń: Poniedziałek, Czwartek w godz. 8.30 - 11.30 tel. 512 801 948
Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Lubelski Ośrodek Samopomocy. Projekt  jest finansowany z budżetu państwa ze środków otrzymanych od: Powiatu Puławskiego, Powiatu Ryckiego, Powiatu Stalowowolskiego, Powiatu Zwoleńskiego z dotacji Wojewody. Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Więcej informacji o systemie darmowej pomocy prawnej dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. MS_logo thumbnail of nałęczów       thumbnail of Ryki (1)       thumbnail of Zwoleń (1) thumbnail of Zwoleń (1)    
Nieodpłatna pomoc prawna ’16