Kurs ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli instruktora spółdzielni uczniowskich na obszarze danego województwa. Dostarczona wiedza pozwoli promować idee spółdzielcze w środowisku szkolnym, wspierać powstawanie i rozwój spółdzielni uczniowskich oraz ich opiekunów  na terenie województwa, uczestniczyć w budowaniu i  pracach struktur spółdzielni uczniowskich. Zakres kursu będzie obejmował całokształt zagadnień dotyczących działania spółdzielni uczniowskich, a także przygotowania dzieci i młodzieży do odnalezienia się  w życiu dorosłym i pobudzenia w nich  chęci do budowania  i wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich.

Kurs ten jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży”. Liderem projektu jest Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy a partnerami Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Gmina Raciechowice.

Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wraz z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  i Gminą Raciechowice realizuje projekt „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży”. Projekt obejmuje:

- przeprowadzenie badań na temat roli spółdzielczości uczniowskiej w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży oraz kondycji spółdzielczości uczniowskiej w Polsce,

- opracowania metodologii szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni uczniowskiej,

- organizacje szkoleń dla instruktorów, opiekunów i potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich,

- organizacje szkoleń oraz warsztatów dla młodzieży ze spółdzielni uczniowskich,

- organizacje konkursu na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej,

- promocje spółdzielczości uczniowskiej.

Projekt skierowany jest do spółdzielni uczniowskich działających w szkołach na terenie całego kraju oraz do przedstawicieli placówek oświatowych, które takie spółdzielnie chcą powołać.

Na pierwszym etapie projektu, na podstawie utworzonej bazy adresowej wszystkich szkół, rozesłano ankiety z zapytaniem czy na terenie szkoły działa spółdzielnia uczniowska oraz jakie działania podejmuje ona w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i kształtowaniu postaw obywatelskich poprzez edukację formalną i nieformalną wśród dzieci młodzieży. Ankieta  została przygotowana w formie elektronicznej i zamieszczona  pod następującym linkiem: http://moje-ankiety.pl/respond-70704/sec-I2Q34AL8.html (zainteresowanych prosimy o wypełnienie). W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego został opracowany program szkoleń, w tym szkoleń e-learningowych, których zakres ma wspierać edukację finansową, obywatelską i przedsiębiorczą uczniów poprzez spółdzielczość uczniowską.

Z poważaniem, ZESPÓŁ Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
Bezpłatny kurs na instruktora spółdzielni uczniowskich 7–10 lipca 2015r.
w Raciechowicach (woj. małopolskie)