Bezpłatny kurs na instruktora spółdzielni uczniowskich 7–10 lipca 2015r.
w Raciechowicach (woj. małopolskie)

Kurs ma na celu przygotować uczestników do pełnienia roli instruktora spółdzielni uczniowskich na obszarze danego województwa. Dostarczona wiedza pozwoli promować idee spółdzielcze w środowisku szkolnym, wspierać powstawanie i rozwój spółdzielni uczniowskich oraz ich opiekunów  na terenie województwa, uczestniczyć w budowaniu