18 kwietnia 2015 roku w Chmielowie odbyło się II FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY DĘBOWA KŁODA pod hasłem „DIALOG - SIŁĄ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”. Po godzinie 14.00 rozpoczęło się spotkanie organizowane przez organizacje pozarządowe z gminy Dębowa Kłoda. Przebieg spotkania zgodnie z programem: - PREZENTACJA STOWARZYSZEŃ GMINY DĘBOWA KŁODA - WYSTĄPIENIA GOŚCI ZAPROSZONYCH: • PRZEDSTAWICIEL LUBELSKIEGO OŚRODKA SAMOPOMOCY W LUBLINIE • PRZEDSTAWICIEL FUNDACJI OIC – POLAND W LUBLINIE • PRZEDSTAWICIEL URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W LUBLINIE - WYSTAWA DOROBKU STOWARZYSZEŃ - WYSTAWA STARYCH FOTOGRAFII „CHMIELÓW - SENIOR” - DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NGO Poza Organizacjami Pozarządowymi nie zabrakło I sektora - samorządowego reprezentowanego m. in. przez Wójta pana Radosława Kozaka oraz Przewodniczącą Rady Gminy panią Krystynę Szpak. Gmina Dębowa Kłoda jest miejscem sprzyjającym dla aktywności społecznej, a Lubelski Ośrodek Samopomocy deklaruje wsparcie dla tejże aktywności. Miejmy nadzieję, że na III FORUM nie zabraknie również Reprezentantów II sektora - biznesu.   IMG_1772 IMG_1761 IMG_1749 IMG_1717
II Forum NGO w Chmielowie – 18 kwietnia 2015