OWES_Logo_W150Szanowni Państwo,

Lubelski Ośrodek Samopomocy realizujący  wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny projekt „Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza trenerów (osoby fizyczne) do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia nt.

Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej” w miesiącu listopadzie 2014 r. na terenie na terenie powiatu puławskiego. – Zaproszenie do składania ofert [6/LOS/Z/WSES]Zaproszenie do składania ofert [6/LOS/Z/WSES] (.PDF)
Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia