Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód – Nowe perspektywy”. W ramach wyżej wspomnianego projektu oferujemy kompleksowe wsparcie dla niepracujących kobiet: w wieku 15-25 lat oraz w wieku 50-64 lat na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Formy wsparcia
  • Szkolenia w zawodach:
-  fryzjer w wymiarze 280 godzin -  kosmetyczka/wizażystka w wymiarze 352 godzin. Stypendium za każdą godzinę obecności na zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Spotkanie z doradcą zawodowym
  • Egzamin zawodowy na czeladnika
  • Płatny 5-miesięczny staż w zakładzie fryzjerskim lub kosmetycznym
  • Dla 8 osób jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł
Zapraszamy na naszą stronę internetową: dobryzawod.eu  a także do Biura projektu, przy ul.  Paderewskiego 9/5  w Kielcach,  tel. 512 801 949, e-mail: biuro@dobryzawod.eu Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szkolenia dla kobiet w województwie świętokrzyskim