ProNGO – standardy III sektora

Lubelski Ośrodek Samopomocy oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT realizują Regionalne Seminarium upowszechniające wypracowane standardy branżowe: Standard prowadzenia placówki edukacyjnej przez organizację pozarządową. Standard organizowania pieczy zastępczej przez organizacje pozarządową. Termin: 17 grudnia 2013 roku w Lublinie w godzinach 10:30